FAALİYET ALANLARIMIZ


Fizibilite


İşverenin isteği doğrultusunda, taahhüt aşamasında sistem seçimleri, optimum yatırım ve işletme maliyeti çalışmaları yapılmaktadır. Tasarım projelerinin işveren tarafından hazırlanmasına bağlı kalmadan, kavramsal ve şematik projelendirme dahil olmak üzere tüm fizibilite çalışmaları tarafımızca hazırlanabilmektedir.


Proje ve Tasarım Çalışmaları


GÜRER ELEKTROMEKANİK bir taahhüt firması olması ile birlikte, bütün uygulamalarında Mühendislik ve Tasarım çalışmalarına gerekli önemi vermektedir. Tüm proje ve mühendislik çalışmalarını, mümkün olabilecek en iyi biçimde yapmaya özen göstermektedir.


Uygulama ve Montaj


GÜRER ELEKTROMEKANİK endüstri ve hizmet tesislerinin tüm alanlarında çalışmıştır. Bu nedenle taahhüt konusu işler, büyük bir titizlik ve dikkatle işveren isteklerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Dinamik bir grup olmanın verdiği güçle, yurt içi ve yurt dışı şantiye mobilizasyonları süratle yapılabilmektedir.


Test, Devreye Alma, Kalifikasyon ve Validasyon Çalışmaları

GÜRER ELEKTROMEKANİK taahhüdünü üstlendiği projelerde test, devreye alma, ilave olarak; sağlık sektörü ile ilgili endüstriyel projelerde mekanik, elektrik ve kontrol (BMS) servis sistemlerinin kalifikasyon ve validasyon çalışmalarını da kendi mühendislik ekibinin yanı sıra konusunda uzman çözüm ortakları ile birlikte yürütmektedir.


Fizibilite;

İşverenin isteği doğrultusunda, taahhüt aşamasında sistem seçimleri, optimum yatırım ve işletme maliyeti çalışmaları yapılmaktadır. Tasarım projelerinin işveren tarafından hazırlanmasına bağlı kalmadan, kavramsal ve şematik projelendirme dahil olmak üzere tüm fizibilite çalışmaları tarafımızca hazırlanabilmektedir.

Proje ve Tasarım Çalışmaları;

GÜRER ELEKTROMEKANİK bir taahhüt firması olması ile birlikte, bütün uygulamalarında Mühendislik ve Tasarım çalışmalarına gerekli önemi vermektedir. Tüm proje ve mühendislik çalışmalarını, mümkün olabilecek en iyi biçimde yapmaya özen göstermektedir.
Tasarım konularında, mühendislik departmanı çalışanlarının tecrübe, bilgi ve eğitimli olması, bu personelin kendisini geliştirmesi, araştırma yapması, son teknoloji yazılım ve diğer gereçleri kullanması hedeflenmektedir.
GÜRER ELEKTROMEKANİK merkez ofisinde, alanlarında son derece deneyimli mühendis ve teknik ressam kadrolarından oluşan tasarım ekibimiz şirketin ihtiyacı olan mühendislik hizmetlerini vermektedir. Yanı sıra, projenin büyüklüğüne bağlı olarak uzun yıllar iş birliği yapmış olduğu çözüm ortaklarıyla birlikte çalışmaktadır.
Her şantiyede, projenin ihtiyacına göre gerekli sayıda mühendis ve teknik personel bulundurulmaktadır. Mühendislik ve tasarım çalışmalarında bir diğer önemli husus da; saha proje mühendislerinin ve teknik ressamların, GÜRER ELEKTROMEKANİK Merkez Ofisi tarafından kontrol ve koordine edilmesidir. Tüm taahhüt işlerinde temel mühendislik ve tasarım ilk olarak GÜRER ELEKTROMEKANİK Merkez ofis mühendislik kadrosunca hazırlanmaktadır. Daha sonra saha uygulama projeleri ve “as-built” çizimleri ise, genelde şantiye proje grubunca yapılmaktadır.
GÜRER ELEKTROMEKANİK merkez mühendislik grubu, şantiye proje gurubunun ihtiyaç duyduğu tüm tasarım işlerine destek olur ve tamamlar.
Diğer taraftan mühendislik grubu, uluslararası standartları (BS, AMERİKAN, SNIP, RUSSIAN, DIN, vb.) yakından takip etmekte ve sözleşme şartlarına göre uygulamaktadır.

Uygulama ve Montaj;

GÜRER ELEKTROMEKANİK endüstri ve hizmet tesislerinin tüm alanlarında çalışmıştır. Bu nedenle taahhüt konusu işler, büyük bir titizlik ve dikkatle işveren isteklerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Dinamik bir grup olmanın verdiği güçle, yurt içi ve yurt dışı şantiye mobilizasyonları süratle yapılabilmektedir.
Firmamız, uluslararası projelerde birçok yerli-yabancı ortaklıklarla koordineli olarak çalışmaktadır. Firmamızın sektördeki diğer firmalarla olan iyi ve güvenli ilişkileri, ihale safhasında ve uygulama safhasında yatırımcıya büyük avantajlar ve ekonomik çözümler kazandırmaktadır.

Test, Devreye Alma, Kalifikasyon ve Validasyon Çalışmaları;

GÜRER ELEKTROMEKANİK taahhüdünü üstlendiği projelerde test, devreye alma, ilave olarak; sağlık sektörü ile ilgili endüstriyel projelerde mekanik, elektrik ve kontrol (BMS) servis sistemlerinin kalifikasyon ve validasyon çalışmalarını da kendi mühendislik ekibinin yanı sıra konusunda uzman çözüm ortakları ile birlikte yürütmektedir.

Hizmet Verdiğimiz Projeler:

– Oteller
– Hastaneler
– İlaç Üretim ve Ambalajlama Tesisleri
– İş ve Yaşam Merkezleri
– Villa, Rezidans ve Konutlar
– Alışveriş Merkezleri
– Endüstriyel Tesisler